Algemeen Nederlandsch Beheer van Onroerende Goederen (ANBO)

In augustus 1941 moest de Joodse bevolking in Nederland haar grondbezit, inclusief alle aan de grond gerelateerde rechten aanmelden bij de Niederländische Grundstückverwaltung (NGV).  Het ging niet alleen om eigendom, maar ook om het recht van erfpacht, van opstal en rechten zoals verhuur en hypotheek. De NGV liet het feitelijke beheer over aan beheerders als de ANBO, Algemeen Nederlandsch Beheer van Onroerende Goederen uit Rotterdam. Uiteindelijk werden de panden verkocht. Bijna 100 panden in Leiden en Oegstgeest verwisselden zo van eigenaar. Het kantoor van de ANBO was gevestigd in het huis van de familie Blitz-Hangjas aan de Zoeterwoudsesingel.

Tekst herzien op 9 november 2020.

Go to Locatie

Locatie

1200+ locaties

Go to verhaal

verhaal

1250+ verhalen

Go to Tijdlijn

Tijdlijn

900+ datums

Go to trefwoord

trefwoord

400+ trefwoorden