Algemeen Nederlandsch Beheer van Onroerende Goederen

In augustus 1941 moest de Joodse bevolking in Nederland haar grondbezit, inclusief alle aan de grond gerelateerde rechten aanmelden bij de Niederländische Grundstückverwaltung (NGV).  Het ging niet alleen om eigendom, maar ook om het recht van erfpacht, van opstal en rechten zoals verhuur en hypotheek. De NGV liet het feitelijke beheer over aan beheerders als de ANBO, Algemeen Nederlandsch Beheer van Onroerende Goederen uit Rotterdam. De ANBO probeerde de panden te verhuren en te verkopen. Tegen de tachtig panden in Leiden en Oegstgeest verwisselden zo van eigenaar. Het kantoor van de ANBO was gevestigd in de Melchior Treublaan, waar eerder de familie Blitz had gewoond.

Go to Locatie

Locatie

1100+ locaties

Go to verhaal

verhaal

1100+ verhalen

Go to Tijdlijn

Tijdlijn

700+ datums

Go to trefwoord

trefwoord

400+ trefwoorden